* Tên: Pechaya Wattanamontree
* Nickname: Min
* Nghề nghiệp: diễn viên
* Ngày sinh: 28/4/1989
* Ngày sinh: Konkaen, Thailand
* Chiều cao: 165cm
* Tình trạng hôn nhân: single
* Học vấn: Đại học Assumption (ABAC)





Phim truyền hình:

* Pla Boo Thong (Ch.7/2009) vai Auy và Ai với Nott Wasu Pratumratwattana
* Reun Son Ruk (Ch.7/2010) với Win Tawin Yavapolkul
* Ruk Nai Marn Mek (Ch.7/2010) với Tle Thanapon Nimtaisuk
* Sawan Saang (CH.7/in production) với Cee Siwat Chottichaicharin



Phim điện ảnh:


Duay Ruk (With Love) (2010) as Saifon